แหวนโอปอลประดับเพชรทรง The Proud

++ สินค้าจำหน่ายแล้วค่ะ สามารถสั่งทำได้นะคะ ++

แหวนโอปอล (White Opal) ล้อมเพชรน้ำ 98-99 ล้อมน้อยๆ เพื่อให้เห็นโอปอลดูเด่น
ผลึกที่โอปอลออกสีมากมายเลยคะ (ถ้ายิ่งส่องแดดธรรมชาติ) สวยเจิด
น้ำหนักเพชรรวม 0.90 กะรัต น้ำ 98 น้ำหนักทอง 9.0 กรัม