แหวนเพชรทรง The Moon White

++ สินค้าจำหน่ายแล้วค่ะ สามารถสั่งทำได้นะคะ ++

แหวนแต่งงานทรง The Moon White ใช้เพชรเม็ดกลางขาวใสน้ำ 98 VVS ขนาด 51 ตัง ใช้เพชรทั้งหมด เม็ด น้ำหนักเพชรรวม 1.17 กะรัตคะ น้ำหนักทอง(90) 6.2 กรัมคะ เมือ่เพชรรวมเป็นกระจุกจะส่งประกายได้ดีมากคะ ใส่แล้วเหมือนเพชรเม็ดใหญ่เลยเล่นไฟดีมากคะ งานประณีต ละเอียด น่าสวมใส่จ้า
***อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามราคา เพชร และราคาทองคำ ในแต่ละวันคะ