แหวนหมั้นเพชร เลเซอร์ Eternal Love

++ สินค้าจำหน่ายแล้วค่ะ สามารถสั่งทำได้นะคะ ++

แหวนหมั้นเพชร เลเซอร์ Eternal Love มาเป็นคู่ทั้งชายและหญิง พร้อมทั้งเลเซอร์ด้านในบันทึกความรักไว้ตราบนานนิรันดร์ แหวนชายใช้เพขรน้ำหนักรวม 0.51 กะรัต น้ำ 97-98 น้ำหนักทอง 90 (เป็นทองคำแต่ชุบทองขาว) น้ำหนัก 5.5 กรัม ขนาดแหวน 56
แหวนหญิง ใช้เพชรน้ำหนักรวม 0.23 กะรัต น้ำ 97-98 กะรัต น้ำหนักทอง 3.5 กะรัต ขนาดแหวน 49 คะ
แถมเลเซอร์ วันที่แต่งงาน หรือจะเขียนชื่อก็ได้คะ