แหวนชายไพลินประดับเพชรทรง The Scalar

++ สินค้าจำหน่ายแล้วค่ะ สามารถสั่งทำได้นะคะ ++

แหวนชายไพลินประดับเพชรทรง The Scalar
แหวนไพลิน น้ำหนัก 2.08 กะรััต ตัวเรือนเป็นทองคำ(ชุบทองคำขาว)ตัวเรือนเป็นงานขึ้นมือทีละชิ้น งานประณีต เรียบร้อยคะ น้ำหนักเพชรรวม 0.25 กะรัต น้ำ 97 ไฟดี ไม่มีตำหนิ
สินค้า สามารถเปลี่ยนแปลง น้ำหนักเพชรและน้ำหนักทอง และมีผลต่อราคาสินค้าคะ

RERR3K-4B438