สร้อยมือนพเก้าทรง Nine in Vouge

++ สินค้าหน้าร้านพร้อมขายค่ะ ++

สร้อยมือนพเก้าทรง Nine in Vouge

สร้อยมือนพเก้าทรง Nine in Vouge ซูมพลอย

สร้อยมือนพเก้าทรง Nine in Vouge ซูมข้อ

สร้อยมือนพเก้าทรง Nine in Vouge ใส่จริง

ร้อยข้อมือนพเก้าทรง Nine in Vouge ประดับด้วยพลอยนพเก้า 9 ชนิด ที่เป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่ นพเก้าแท้แบบฉบับตามตำราดั้งเดิม ประกอบด้วย ทับทิม มรกต ไพลิน โกเมน เพทาย มุกดาหาร ไพฑูรย์ บุษราคัม และเพชร
ตัวเรือนดีไซด์สมัยใหม่ กลิ่นไอ Antique เมื่อเอกลักษณ์ความสวยงามของพลอย มาผสมผสานกับตัวเรือนสวยๆ ยิ่งทำให้ลงตัวที่สุดค่ะ
✨ รายละเอียด ✨
พลอยนพเก้าแท้ทุกเม็ด เจียหลังเบี้ย
เพชร 1 เม็ด = 15 ตัง VVS น้ำ 98
ตัวเรือนทองแท้ 12 กรัม 18k
ความยาวสร้อย 6 – 6.5 นิ้ว (เกิน 6.5 นิ้วเพิ่ม 1,000 บาทค่ะ ต่อข้อเพิ่มทองค่ะ)