สร้อยข้อมือเพชรมัด

++ สินค้าจำหน่ายแล้วค่ะ สามารถสั่งทำได้นะคะ ++

สร้อยข้อมือเพชรมัด ใช้เพชรน้ำขาววิ้ง 97-98 VVS เพชรเม็ดกลาง 30 ตัง เข้าคู่กับ ราคา 95,000-115,000 บาท ตามขนาดของ น้ำหนักทองและความยาวของสร้อยมือ (สินค้าจำหน่ายแล้วคะ) [สร้อยคอเพชรมัดพร้อมจี้เพชร]