ต่างหูเพชรกระเปาะรูปหัวใจ

++ สินค้าจำหน่ายแล้วค่ะ สามารถสั่งทำได้นะคะ ++

ต่างหูเพชรทรงกระเปาะรูปหัวใจ ตัวเรือนเป็นทรงรีแนบชิดกับติ่งหู ใช้เพชรรวมกว่า 0.70 ct น้ำ 97 ใสไร้ตำหนิ ทองคำ90