จี้เพชร 50 ตังทรง Rising Star

++ สินค้าจำหน่ายแล้วค่ะ สามารถสั่งทำได้นะคะ ++

จี้เพชรทรง Rising Star ทำเป็นรูปดวงจันทร์และดวงดา​วเข้ากันได้เป็นอย่างดี ใส่ติดตัวได้ทุกๆโอกาส 52 ตัง(H-G) เม็ดเล็กๆรวมกัน 0.40 (G) กะรัตคะ น้ำหนักทอง 4.6 กรัม (ทอง90)
งานขึ้นมือทีละชิ้นสวยงามมากคะ ดูแข็งแรงและมีสไตน์

RJJE9K77M4K